Dotacje UE

Dotacje UE | Uzdrowisko Solec Zdrój

Dotacja na kapitał obrotowy dla Uzdrowisko Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk sp.j.
Numer projektu: POPW.01.05.00-26-0198/20

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Uzdrowisko Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk sp.j.

Cel: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, czyli niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja.

Efekt: Osiągnięcie wartości wskaźnika rezultatu: „Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa” – 3 m-ce.

Wydatki ogółem: 258 467,31 PLN
Wydatki kwalifikowane: 258 467,31 PLN
Środki wspólnotowe: 258 467,31 PLN

Zobacz także: