Historia

Miejscowość Solec-Zdrój rozkwitła wraz z nadejściem XVIII wieku. Rozpoczęto bowiem eksploatację miejscowych solanek uruchamiając na ich bazie warzelnię soli. W roku 1815 niejaki inżynier Becker – radca górniczy przybył do Solca w poszukiwaniu soli kamiennej. Wykopał głęboki szyb i jakież było jego zdziwienie, gdy zamiast soli znalazł… wodę siarczkową. Bogate jej źródła wypływające pod ciśnieniem na powierzchnię ziemi rozsiewały wokół silny zapach siarkowodoru. Lecznicze właściwości soleckiej wody z biegiem lat, drogą domowych doświadczeń odkryli sami mieszkańcy – co stało się bezpośrednim przyczynkiem do powstania dzisiejszego Uzdrowiska.
Wykorzystał to Walery Wielogłowski – właściciel miejscowości Solec. Wielogłowski wpadł na znakomity pomysł uruchomienia leczniczych kąpieli na bazie odkrytego bogactwa naturalnego. Szczytnych zamiarów niestety nie było mu dane zrealizować.

Plany Wielogłowskiego przejął wraz z Solcem nowy właściciel – Karol Hodeffroy. Pierwsze budynki leczniczo-kąpielowe oraz mieszkalne powstały w roku 1837. Do Solca przyłączono także przyległe do miejscowości 100 ha lasu iglastego. Wybudowano drewniane łazienki, dom dla kuracjuszy, a także pijalnię wód mineralnych. Rok 1837 stał się oficjalną datą powstania soleckiego uzdrowiska, co podkreślano ostatecznie dodając do nazwy Solec wyraz „Zdrój”. Od tego czasu Solec słynął jako miejscowość uzdrowiskowa z doskonale działającym zakładem sanatoryjnym. Kuracjusze korzystali z bogatej oferty tego zakładu opierającej się głównie na kąpielach w wodach siarczkowych, mule i borowinie. W roku 1855 Solcem zainteresował się krakowski naukowiec, ojciec polskiej balneologii, prof. Józef Dietl, który zasłużył się bardzo dla przyszłości soleckiego uzdrowiska poprzez zbadanie i opisanie tutejszej leczniczej wody. Ów słynny balneolog w opracowaniu „Źródła Lekarskie w Solcu” z roku 1858 napisał, że „źródło soleckie należy do najskuteczniejszych tego typu wód w całej Europie”.

Ważną datą w historii uzdrowiska był rok 1896, choć inne źródła podają także pierwsze lata XX wieku wówczas Uzdrowisko Solec-Zdrój wykupili bracia: Włodzimierz i Romuald Daniewscy. W pierwszym okresie działalności Daniewskich na terenie soleckiego uzdrowiska zbudowano wielki zbiornik na wodę siarczkową, do 180 metrów pogłębiono także szyb, z którego ową wodę pozyskiwano. Za przyczyną właścicieli w Solcu-Zdroju powstało wiele nowych domów i willi. Upiększono Park Uzdrowiskowy i Łazienki, które w 1901 roku ucierpiały w wielkim pożarze. Po remoncie przybrały one nowy – zakopiański styl.

Pierwsza wojna światowa i pożar w 1921 roku ponownie zniszczyły łazienki, przyniosły także znaczne straty całemu uzdrowisku. Tuż po wojnie inż. Romuald Daniewski zbudował nowe łazienki z żelaza i betonu. Powstał też nowy pawilon nad właściwym ujęciem wód siarczkowych, źródło znajdowało się już na głębokości 145 metrów. Jako, że Uzdrowisko Solec-Zdrój nie było znane przez wszystkich, stało się oazą spokoju, miejscem poniekąd odludnym, aczkolwiek luksusowym.

W Uzdrowisku Solec-Zdrój kwitło życie kulturalne: grała orkiestra, odbywały się przedstawienia teatralne, organizowano wieczorki taneczne, funkcjonowała dobrze wyposażona czytelnia
W czasie rozkwitu soleckiego uzdrowiska z jego oferty korzystali wielcy i znani ludzie ze świata kultury i sztuki. Do siarczkowych wód przybywali m.in. Ignacy Jan Paderewski, diva operowa Wanda Wermińska, skrzypaczka Irena Dubińska i wiele innych osobowości artystycznych.

II wojna światowa poczyniła ogromne zniszczenia w soleckim uzdrowisku. Działania wojenne zdewastowały Park Uzdrowiskowy, zniszczyły większość urządzeń i obiektów. Mimo to, wskutek usilnych stara Włodzimierza Daniewskiego, w roku 1946 działalność Uzdrowiska Solec-Zdrój została wznowiona. Daniewski miał bardzo ambitne plany co do rozwoju Uzdrowiska, niestety, ległe one w gruzach w roku 1951. Wówczas to Zakład Zdrojowy Solec-Zdrój został upaństwowiony i podporządkowany Uzdrowisku Busko-Zdrój. Od tej chwili funkcjonował pod szyldem ”Uzdrowisko Busko-Solec”.

Starania o zwrot zagarniętego majątku rozpoczęto pod koniec lat 80-tych XX wieku, pomyślne ich zakończenie nastąpiło dopiero 1 stycznia 2000 roku. Wtedy Uzdrowisko Solec-Zdrój wróciło w ręce Daniewskich i Dziannotów. Niestety następców było już nie kilku a kilkunastu w związku z tym postanowili skupić się na sprzedaży Uzdrowiska, jednakowoż nie zawiesili jego działalności.

Od 9 grudnia 2011 roku nowymi Właścicielami Uzdrowiska są Państwo Marta i Czesław Sztuk, których celem jest przywrócenie dawnej świetności uzdrowiska w możliwie najkrótszym czasie ku pożytkowi kuracjuszy.

Uzdrowisko Solec Zdrój
Uzdrowisko Solec Zdrój
Uzdrowisko Solec Zdrój
Uzdrowisko Solec Zdrój
Uzdrowisko Solec Zdrój
Uzdrowisko Solec Zdrój
Uzdrowisko Solec Zdrój
Uzdrowisko Solec Zdrój
Uzdrowisko Solec Zdrój
Uzdrowisko Solec Zdrój
Uzdrowisko Solec Zdrój