Metody leczenia

Balneoloterapia

Kąpiele siarczkowe

Kąpiele w solankach siarczkowych, chlorkowo-sodowych, bromkowych, jodkowych, borowych, zawierających też wiele innych mikroelementów, jak wapń, magnez, lit, żelazo, stront, selen, mangan są najważniejszym zabiegiem leczniczym w Uzdrowisku Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk sp. j. Ze wzglęgu na swój perfekcyjny skład nasza woda siarczkowa nie podlega żadnym obróbkom chemicznym. Idealne parametry wody siarczkowej w źródle klasyfikujące się na poziomie 137 mg H2S/l sprawiają, iż nasze lecznicze wody siarczkowe nie podlegają rozcieńczaniu! Dostarczane bezpośrednio ze źródła do wanien Kuracjuszy zachowują optymalne stężenie i ilość pierwiastków leczniczych – skład jaki jest w źródle!

WEDŁUG ZALECEŃ SPECJALISTÓW BALNEOLOGII WODA LECZNICZA, ABY MOGŁA BYĆ BEZPOŚREDNIO TRANSPORTOWANA ZA ŹRÓDŁA POWINNA POSIADAĆ MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE STĘŻENIE BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW SIARKI NA POZIOMIE 150MG H2S/L.

Głównym czynnikiem aktywnym wód leczniczych naszego Uzdrowiska – solanek siarczkowych jest jon siarczkowy, który bardzo dobrze wchłania się przez skórę i drogą krwi dostaje się do wszystkich tkanek organizmu. Kąpiele siarczkowe działają przeciwzapalnie i regenerująco na tkankę łączną, powodują spadek kwasu moczowego w surowicy krwi, obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zwiększają poziom immunoglobulin, mają także działanie odtruwające przy zatruciach metalami ciężkimi, jak ołów, arsen, bizmut i rtęć. Pod wpływem kąpieli siarczkowych procesy chorobowe w skórze ulegają zahamowaniu, zaś procesy regeneracji chorego naskórka przebiegają szybciej.

Od niemal 180 lat pomagamy i leczymy naszych Kuracjuszy. Nasza woda siarczkowa czerpana z „Szybu Soleckiego” to w wielu przypadkach nieoceniony lek dla umęczonego, schorowanego ciała- dobry bo naturalny! Od lat uznawana jest za NAJLEPSZĄ WODĘ SIARCZKOWĄ NA ŚWIECIE!

Kąpiele kwasowęglowe

Zawarty w wodzie bezwodnik kwasu węglowego wydziela się na skórze w postaci pęcherzyków gazu i wywołuje w organizmie wiele zmian poprzez rozszerzenie naczyń włosowatych tętniczych i żylnych. Kąpiele CO2 działają uspokajająco i kojąco, powodują obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Najczęściej stosuje się je w chorobach serca, chorobie Raynauda, chorobie Burgera, miażdżycy tętnic kończyn dolnych, nerwicach, otyłości.

Kąpiele w zawiesinie borowinowej

Rodzaj fizykalnego zabiegu wykorzystujący chemiczne działanie borowiny, zawierającej w swym składzie kwasy huminowe, humusowe, fulwokwasy, ciała estrogenne, białka, garbniki. W trakcie zabiegu dochodzi do stopniowego przegrzewania ciała, a następnie do silnego pocenia się bez jednoczesnego odczucia nagłego gorąca. Przegrzanie tkanek przyspiesza przemianę materii wpływając tym samym na regeneracje komórek, poprzez zwiększone odżywienie i dotlenienie. Kąpiel w zawiesinie borowinowej wywołuje przekrwienie głęboko położonych mięśni, powodując ich rozluźnienie – usuwając ból powstały wskutek wzmożonego napięcia mięśni. Podczas kąpieli dochodzi również do szybszego wydalania toksycznych substancji metabolizmu komórkowego i zachodzą procesy odkwaszania mające właściwości przeciwzapalne.

Zawijania borowinowe

Borowina jest rodzajem torfu leczniczego o specyficznych właściwościach fizykochemicznych. Czynnikami leczniczymi są ciała estrogenne, kwasy huminowe, witaminy, białka, żywice, woski i garbniki. Zawijania borowinowe całkowite bądź częściowe wykonuje się w leczeniu stanów zapalnych układu kostno-stawowego, zapaleniach okołostawowych, nerwobólach i zespołach bólowych kręgosłupa. Powodują one rozluźnienie mięśni, zwiększają ukrwienie i przepływ chłonki. Stosuje się je w zespołach bólowych kręgosłupa, dyskopatiach, chorobie Bechterewa, w stanach pourazowych i wielu innych chorobach narządów ruchu.

Okłady borowinowe

Zabieg polega na częściowym obłożeniu ciała borowiną, która jest rodzajem torfu zawierającym składniki organiczne m. in. kwasy huminowe, bituminy, białka, aminokwasy, żywice i woski. W wyniku zabiegu następuje pobudzenie krążenia krwi, przyśpieszenie tętna i oddechu, zaczerwienienie skóry, przejściowy spadek ciśnienia krwi, przyspieszenie procesów przemiany materii oraz oddziaływanie przeciwzapalne składników borowiny. Okłady borowinowe maja zastosowanie w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów, schorzeniach i stanach pourazowych narządów ruchu, w chorobach reumatoidalnych, zapaleniach okołostawowych, nerwobólach, przewlekłym gośccu stawowym.

Inhalacje solankowe

Stosuje się je w przewlekłych nieżytach gardła, nosa, krtani, w astmie oskrzelowej, pylicach płuc, w stanach wyczerpania głosowego i innych chorobach układu oddechowego, a także w profilaktyce pylicy. Droga wziewna jest bardzo dogodną formą leczenia.

Jonoforeza siarczkowa i borowinowa

Zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek za pomocą prądu stałego jonów lub cząsteczek leków. W zależności od rodzaju użytego leku uzyskuje się zmniejszenie bólu, poprawę ukrwienia, działanie przeciwzapalne, zwiększenie uwapnienia kośćca, działanie bakteriostatyczne i inne.

Ultrafonoforeza

To zabieg miejscowy polegający na wprowadzeniu leku do tkanek za pomocą fali ultradźwiękowej. Stosowane są leki przeciwbólowe, przeciwzapalne w postaci żelu. Zabieg ten łączy w sobie miejscowe działanie fal ultradźwiękowych z działaniem zastosowanego leku.

Terenoterapia i klimatoterapia

Do naturalnych metod leczniczych wykorzystywanych w lecznictwie uzdrowiskowym należy klimatoterapia – wykorzystująca walory przyrodnicze środowiska uzdrowiskowego dla celów leczniczych. Stosuje się w celu usprawnienia czynności narządu ruchu, układu krążenia i oddychania. Wpływa korzystnie na zmniejszenie tkanki tłuszczowej. Dodatkowo stosuje się zabiegi charakterystyczne dla warunków uzdrowiskowych tj. terenoterapię – w tej metodzie ćwiczenia fizyczne połączone są z klimatoterapią wykorzystującą walory klimatyczne i krajobrazowe. Teren gminy Solec-Zdrój idealnie nadaję się do turystyki pieszej, rowerowej, biegów, a zważywszy na bliskość Uzdrowiska może być wykorzystywany w celach leczniczo – wypoczynkowych.

Helioterapia

Helioterapia, czyli leczenie słońcem, wykorzystywana jest w leczeniu chorób skóry jak: łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik, których objawy doskonale łagodzi promieniowanie słoneczne. Bezpieczne opalanie niesie za sobą wiele zalet. Słońce dobrze wpływa na nasz układ nerwowy – pod jego wpływem zmniejsza się depresja, szybciej się relaksujemy i lepiej radzimy sobie ze stresem. Swoisty klimat Solca – Zdroju charakteryzuje się znaczną zacisznością, dużym nasłonecznieniem oraz wysoką amplitudą roczną temperatur.

Kąpiel czterokomorowa

Zabieg elektroleczniczy, w którym kończyny górne i dolne pacjenta poddane zostają działaniu prądu stałego w oddzielnych 4 wanienkach napełnionych wodą o temperaturze 35 ° – 40 °. Kąpiele czterokomorowe stosuje się w zapaleniach wielonerwowych, nerwobólach, niedowładach, zespołach bólowych kręgosłupa, chorobie zwyrodnieniowej stawów, nerwicy wegetatywnej oraz zaburzeniach ukrwienia obwodowego.

Fizykoterapia

Elektroterapia

PRĄDY KOTZA
Zabieg wykorzystuje prąd modulowany średniej częstotliwości. Działanie polega na zmniejszeniu bólu, zwiększeniu przepływu krwi w naczyniach. Wskazania do stosowania prądów: neuralgie, następstwa urazów, zaburzenia krążenia obwodowego, schorzenia reumatyczne, niedowłady.

PRĄDY TRÄBERTA
Zabieg elektroleczniczy polegający na wywołaniu skurczu mięśniowego. Działa silnie bodźcowo, zmniejszając odczucie bólu i poprawia krążenie. Ma zastosowanie w leczeniu porażeń i niedowładów obwodowych, a także w zanikach i osłabieniach mięśniowych.

GALWANIZACJA
Zabieg elektroleczniczy, w którym wykorzystuje się prąd stały do leczenia nerwobólów, przewlekłych zapaleń nerwów, splotów i korzonków nerwowych oraz zespołów bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Wywołane przez katodę przekrwienie naczyń pozwala stosować galwanizację w leczeniu porażeń wiotkich oraz zaburzeń krążenia obwodowego.

JONOFOREZA
Zabieg elekroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek za pomocą prądu stałego jonów lub cząsteczek leków. W zależności od rodzaju użytego leku uzyskuje się zmniejszenie bólu, poprawę ukrwienia, działanie przeciwzapalne, zwiększenie uwapnienia kośćca, działanie bakteriostatyczne i inne

STYMULACJA TENS
Elektrostymulacja TENS jest sprawdzoną, nieinwazyjną, niefarmakologiczną i skuteczną terapią przeciwbólową. Znajduje szerokie zastosowanie w uśmierzaniu zarówno bólu przewlekłego jak i ostrego. Jest również stosowana jako metoda uzupełniająca w leczeniu trudno gojących się ran do stymulacji zrostu kostnego po złamaniach, a także do stymulacji mięśni.

PRĄDY INTERFERENCYJNE
Prądy przemienne średniej częstotliwości. Aplikuje się je za pomocą czterech elektrod, przyłożonych do ciała pacjenta, w taki sposób, aby tworzyły dwa krzyżujące się obwody prądowe. W wyniku interferencji powstaje bodziec leczniczy w obrębie danego obszaru ciała pacjenta. Mają działanie przeciwbólowe, usprawniają krążenie obwodowe, procesy odżywcze i przemianę materii tkanek. Zmniejszają napięcie współczulnego układu nerwowego.

Magnetoterapia

DIADYNAMIK (DD)
Zabieg z wykorzystaniem prądów modulowanych, powstałych przez nałożenie na prąd galwaniczny prądu sinusoidalnego. Mają silne działanie przeciwbólowe, zmniejszają napięcie mięśniowe, rozszerzają naczynia krwionośne . Stosuje się go w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, nerwobólach, chorobie zwyrodnieniowej stawów, stanach pourazowych, zanikach mięśni z nieczynności.

MAGNETRONIC
Leczenie pulsującym polem magnetycznym małej częstotliwości. Pulsujące pole magnetyczne przenika równomiernie przez wszystkie części ciała ludzkiego. Ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, rozluźnia napięte mięśnie. Zabieg stosuje się w terapii chorób reumatycznych, zwyrodnieniowych, chorób zapalnych stawów, złamań kości, stłuczeń, zwichnięć, osteoporozy, nerwobólów, zaburzeń krążenia obwodowego, owrzodzeń podudzi i innych.

Światłolecznictwo

LAMPA BIOPTRON
Leczenie światłem spolaryzowanym, które łagodzi bóle i przyspiesza gojenie ran. Wskazanie: bóle pleców, bóle stawów, stłuczenia, skręcenia stawów, zapalenia zatok, zapalenie ucha środkowego, owrzodzenia podudzi oraz opryszczki.

LAMPA UVB 311
Zabieg naświetla promieniami nadfioletowymi typu B o długości fali 311 nm. Światło to daje najlepsze efekty terapeutyczne w leczeniu niektórych chorób skóry, zwłaszcza łuszczycy (metoda SUP – selective UV phototherapy).

LAMPA SOLLUX
Źródło promieniowania cieplnego, podczerwonego i świetlnego. W wyniku promieniowania dochodzi do zmniejszenia napięcia mięsni, wzmożenia przemiany materii, pobudzenia receptorów skóry oraz zwiększenia przepływu krwi tętniczej . Stosowana jest w chorobach reumatycznych, zwyrodnieniowych stawów, w stanach pourazowych nerwobólach, zespołach bólowych kręgosłupa, porażeniach wiotkich, przewlekłych zapaleniach przydatków macicy.

LAMPA SOLARIS
Zabieg polegający na naświetlaniu miejscowym światłem spolaryzowanym. Wskazania: wszelkie schorzenia skóry spowodowane przez infekcję i alergie, stany zapalne, przeziębienia, bóle stawów, leczenie ran, blizn i oparzeń, schorzenia reumatyczne oraz artretyzm.

LASER
Istota oddziaływania podczerwonego promieniowania laserowego polega na doprowadzeniu energii o podwyższonym natężeniu do tkanek położonych w głębi organizmu człowieka. Wskazania: przewlekłe stany zapalne, neuropatia cukrzycowa, choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenia okołostawowe, zapalenia ścięgien, powięzi i kaletek stawowych, trudno gojące się rany i owrzodzenia oraz utrudniony zrost kości. Laser działa przeciwbólowo, przeciwobrzękowo, przeciwzapalnie oraz bioregeneracyjnie.

Ultrasonoterapia

Fale o częstotliwościach znajdujących się powyżej górnej granicy słuchu człowieka, to znaczy powyżej 20 kHz. Wywołują one w organizmie następujące skutki: poprawiają ukrwienie, wywierają działanie przeciwbólowe, poprawiają przewodnictwo nerwów, zmniejszają napięcie mięśni szkieletowych. Wskazanie do leczenia ultradźwiękami: zwyrodnieniowe choroby stawów, ostrogi piętowe, stany po urazach, choroby obwodowego układu nerwowego oraz niektóre choroby skóry.

Hydroterapia

Masaż podwodny

Zabieg polega na skierowaniu strumienia wody pod ciśnieniem z dyszy, stanowiącej końcówkę węża, na wybraną okolicę. Powoduje rozluźnienie mięśni, działa uspokajająco i relaksująco, zwiększa ukrwienie oraz przepływ chłonki. Stosuje się go w zespołach bólowych kręgosłupa, w dyskopatiach, chorobie Bechterewa, w stanach pourazowych i wielu innych chorobach narządów ruchu.

Masaż wirowy całkowity

W tym zabiegu wykorzystuje się w celach leczniczych wpływ cieplny wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne związane z ruchem wirowym. Kąpiel wirowa stanowi formę łagodnego masażu skojarzonego z wpływem ciepła. Pwoduje rozluźnienie tkanek, zmniejszenie napięcia mięsniowego, poprawia ukrwienie i łagodzi ból.

Wskazania to: przewlekłe stany zapalne, stany pourazowe, przewlekłe zapalenie stawów, zapalenie okołostawowe, przykurcze bliznowate, stany po złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, porażenia wiotkie oraz zmiany zwyrodnieniowe.

Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych

Zabieg wykorzystuje do celów leczniczych wpływ cieplny wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne związane z ruchem wirowym wody wydostającej się z dysz umieszczonych w ściankach. Kąpiel wirowa stanowi formę masażu podwodnego. Wywołuje efekt rozluźnienia tkanek, wpływa na zmniejszenie obrzęków, poprawia ukrwienie, łagodzi bóle.

Bicze szkockie

Zabieg wodoleczniczy, w którym zasadniczy wpływ wywiera ciśnienie i temperatura uderzającego w ciało jednego lub wielu strumieniu wody. Natryski działają uspokajająco i relaksująco. Powodują przekrwienie skóry poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejszają ciśnienie tętnicze krwi.

Masaże

Masaż klasyczny

Posiada wpływ na ogólną trofikę tkanek, napięcie mięśniowe oraz na miejscowe krążenie krwi i chłonki. Powoduje zwiększenie sprężystości tkanek, posiada działanie przeciwbólowe, pobudzające i tonizujące. Jest szeroko stosowany w chorobach mięśni, ścięgien, skóry, stawów, kości, układu nerwowego, w chorobach układu krążenia, pokarmowego, w otyłości, w zaburzeniach gruczołów wydzielania wewnętrznego i innych.

Masaż wibracyjny

Znajduje zastosowanie w leczeniu schorzeń reumatycznych i neurologicznych oraz w rehabilitacji w stanach pourazowych tj. złamania, przykurcze, zaniki mięśniowe czy porażenia. Zabieg ten poprawia ukrwieni, zwiększa siłę i zakres ruchów, rozluźnia napięcie mięśniowe, działa przeciwbólowo i relaksująco.

Masaż limfatyczny

Rodzaj masażu klasycznego usprawniający krążenie chłonki w układzie limfatycznym. Dzięki niemu likwidowany jest nadmiar płynów i produktów przemiany materii. Wskazania do masażu limfatycznego: obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne, obrzęki pourazowe, obrzęki tłuszczowe, obrzęki żylno-limfo-somatyczne.

Masaż podwodny

Zabieg polega na skierowaniu strumienia wody pod ciśnieniem z dyszy, stanowiącej końcówkę węża, na wybraną okolicę. Powoduje rozluźnienie mięśni, działa uspokajająco i relaksująco, zwiększa ukrwienie oraz przepływ chłonki. Stosuje się go w zespołach bólowych kręgosłupa, w dyskopatiach, chorobie Bechterewa, w stanach pourazowych i wielu innych chorobach narządów ruchu.

Masaż wirowy całkowity

W tym zabiegu wykorzystuje się w celach leczniczych wpływ cieplny wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne związane z ruchem wirowym. Kąpiel wirowa stanowi formę łagodnego masażu skojarzonego z wpływem ciepła. Pwoduje rozluźnienie tkanek, zmniejszenie napięcia mięsniowego, poprawia ukrwienie i łagodzi ból.

Wskazania to: przewlekłe stany zapalne, stany pourazowe, przewlekłe zapalenie stawów, zapalenie okołostawowe, przykurcze bliznowate, stany po złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, porażenia wiotkie oraz zmiany zwyrodnieniowe.

Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych

Zabieg wykorzystuje do celów leczniczych wpływ cieplny wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne związane z ruchem wirowym wody wydostającej się z dysz umieszczonych w ściankach. Kąpiel wirowa stanowi formę masażu podwodnego. Wywołuje efekt rozluźnienia tkanek, wpływa na zmniejszenie obrzęków, poprawia ukrwienie, łagodzi bóle.

Masaż SPA

Substancje zawarte w czekoladzie, zwłaszcza kofeina, pobudza ukrwienie i poprawia wygląd skóry. Zabieg sprawia, że skóra po nim staje się aksamitnie gładka, miękka i nawilżona. Czekoladowy masaż doskonale ujędrnia, jest również stosowany jako jeden z zabiegów odchudzających. Natomiast unoszący się podczas zabiegu zapach czekolady pozwala się zrelaksować i zdecydowanie poprawia samopoczucie. Masaż wyszczuplający polega na ugniataniu tkanki tłuszczowej, która gromadzi się głównie na brzuchu, udach i biodrach. Masaż rozdrabnia komórki tłuszczowe, poprawia przemianę materii, przyspiesza spalanie komórek tłuszczowych, zmniejsza ilość tkanki łącznej. Ponadto poprzez pobudzanie skóry, tkanki podskórnej oraz mięśni uzyskuje się w dość krótkim czasie poprawę wyglądu sylwetki. Skóra wygładza się i ujędrnia. Staje się bardziej sprężysta i elastyczna. Zgrabna i zdrowa sylwetka poprawia nastrój i wzmacnia wiarę w siebie. Ten rodzaj masażu rozgrzewa, działa pobudzająco i przeciwbólowo. Masaż redukuje stresy i napięcia, działa uspokajająco, tonizująco na organizm stymuluje krążenie podskórne.

Fotel masujący

Posiada trzy piętnastominutowe programy automatyczne: Terapeutyczny – eliminuje ból mięśni oraz poprawia ich elastyczność; Relaksacyjny – pozwala na odprężenie się i zrelaksowanie; Powietrzny – przynosi ulgę w bólu i zmęczeniu kończyn dolnych.

Kinezyterapia

Kinezyterapia indywidualna

Leczenie ruchem jest podstawą rehabilitacji leczniczej. Celem jej jest przywrócenie możliwie pełnej lub maksymalnej sprawności fizycznej w określonej chorobie. Ćwiczenia fizyczne są najbardziej fizjologiczną drogą postępowania leczniczego. Ruch i wysiłek zwiększają wydolność i sprawność układu krążenia, zwiększają pojemność życiową płuc i utrzymują pełen zakres ruchu w stawach. Dozowane są one w formie ćwiczeń ogólnych i specjalnych, działających odcinkowych na pewne grupy mięśniowe lub ogólnie usprawniające.

Kinezyterapia zespołowa

Leczenie ruchem jest podstawą rehabilitacji leczniczej. Celem jej jest przywrócenie możliwie pełnej lub maksymalnej sprawności fizycznej w określonej chorobie. Ćwiczenia fizyczne są najbardziej fizjologiczną drogą postępowania leczniczego. Ruch i wysiłek zwiększają wydolność i sprawność układu krążenia, zwiększają pojemność życiową płuc i utrzymują pełen zakres ruchu w stawach. Dozowane są one w formie ćwiczeń ogólnych i specjalnych, działających odcinkowych na pewne grupy mięśniowe lub ogólnie usprawniające.

Nordic Walking

Jest to idealna forma aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. Podczas marszu pracuje ponad 90 % mięśni ludzkiego ciała. Nordic Walking odciąża kręgosłup i stawy dlatego tak chętnie korzystają z tej formy aktywności osoby z problemami ortopedycznymi. Poprawia kondycję fizyczną, zdrowie oraz zapewnia dobre samopoczucie.

UGUL – ćwiczenia z odciążeniem

Ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez pacjenta, ale w odciążeniu danego odcinka ciała. Polecane w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z osłabieniem siły mięśniowej. Ich celem jest przeciwdziałanie zanikom mięśniowym i uzyskanie przyrostu ich siły. Ćwiczeni zapobiegają też przykurczom oraz zwiększają zakres ruchu.

Wskazania to: znaczne osłabienia mięśni, zaniki mięśniowe, nieprawidłowe bądź niekompletne zrosty kostne, zwyrodnienia srtawów, powierzchni stawowej, torebki itd.

Metoda PNF

Głównym celem metody PNF jest odbudowa czynności ruchowych (redukacja) podporządkowana fizjologicznej sekwencji rozwoju ruchowego i prowadzona w oparciu o ruchy zbliżone do tych, jakie się wykonuje w życiu codziennym. Postępowanie oparte jest o sumowanie się różnego rodzaju bodźców aferentnych (głównie wzrokowych, słuchowych, proprioceptywnych, dotykowych i równoważnych). Metoda PNF znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii i ortopedii. Leczenie ukierunkowane jest na odzyskanie utraconej w wyniku procesu chorobowego funkcji ruchowej.

Metoda McKenzie

Oparta jest na rozbudowanym wywiadzie z pacjentem, który pozwala na precyzyjne ustalenie zachowania objawów pacjenta oraz zakwalifikowanie danego problemu lub grupy problemów do konkretnego zespołu. Pozwala to na odpowiednie dobranie leczenia. Ta metoda jest idealna dla osób z dyskopatią, rwą kulszową, kręgozmyk, stenozą, bólami pleców, po urazach, wypadkach, urazach pooperacyjnych. Metoda McKenzie to nie tylko czasowa terapia mająca na celu usunięcie schorzenia, to również edukacja ruchowa, która pozwala na zachowanie dobrego stanu zdrowia na wiele lat.

Krioterapia

Krioterapia miejscowa

Leczenie zimnem. Polega na miejscowym schłodzeniu ciała poprzez kontakt ze strumieniem zimnej pary azotu. Poprzez obniżenie temperatury tkanek powoduje: zmniejszenie lub uśmierzenie bólu, zahamowanie stanu zapalnego, polepszenie ruchomości, zwężenie naczyń oraz ich okresowe rozszerzenie. Wskazania: choroby narządów ruchu, choroby reumatyczne, choroby układu nerwowego, krwawienia, oparzenia, początkowy okres zapalenia żył i inne.

Krioterapia ogólnoustrojowa

Leczenie zimnem. Zabiega polega na ogólnoustrojowym obniżeniu temperatury tkanek, co powoduje zmniejszenie lub uśmierzenie bólu, zahamowanie stanu zapalnego, polepszenie ruchomości, zwężenie naczyń oraz ich okresowe rozszerzenie. Wskazania: choroby narządów ruchu, choroby reumatyczne, choroby układu nerwowego, krwawienia, oparzenia, początkowy okres zapalenia żył i inne.