Zaproszenie do składania ofert EC Solec

„Budowa ciepłowni gazowej „Solec Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW na potrzeby obiektów sanatoryjnych, wraz z obiektami towarzyszącymi”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61042?sekcja=ogloszenie