Zaproszenie do składania ofert – Asystent Uzdrowiskowy

„Asystent Uzdrowiskowy” – innowacyjny, sieciowy produkt usług sanatoryjno – uzdrowiskowych z mobilnym systemem wsparcia kuracjuszy”-

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60884

Wykonanie robót budowlanych

  1. W ramach realizacji projektu należy wykonać roboty budowlane zlokalizowane na działkach o numerze ewidencyjnym 673/6, 676 i 582 przy ulicy Leśnej w Solcu- Zdrój. 673/6; 582 – łącznik nad rzeką 676 – łącznik -teren Uzdrowiska – połączenie z Zakładem Przyrodoleczniczym Łazienki. Działka zostanie wykorzystana w ramach projektu pod zabudowę Sanatorium Uzdrowiskowego. Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z uwarunkowaniami urbanistycznymi dla planowania inwestycji wynikającymi z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego miasto Solec-Zdrój i zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Solcu-Zdrój z dnia 04.05.2010 r.
  • W ramach realizowanego projektu należy zrealizować;
  • Budowa: nowy budynek sanatoryjno-uzdrowiskowy w Solcu- Zdroju przy ul. Leśnej, na działce nr ewid. 673/6. Teren jest uzbrojony w zakresie wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej i gazu. Obiekt będzie dysponował 234 łóżkami dla kuracjuszy, w tym 111 w pokoi 2-osobowych i 12 w pokój jednoosobowe i 3 w dla pokoje o podniesionym standardzie. W ramach zadania planuje się wykonanie układu wewnętrznych dróg dojazdowych i manewrowych, zapewniających dojazd z ul. Leśnej za pomocą zjazdu publicznego.
  • powierzchnia użytkowa całego obiektu – 13309,66 m2
  • powierzchnia przeznaczona pod miejsca noclegowe – 3384,65 m2
  • W nowo budowanym budynku należy wykonać prace budowlane związane z wykonaniem nowego zespołu basenów kąpielowych i siarkowych.
  • Zwieńczeniem robót budowlanych będzie wykonanie łącznika nowo wybudowanego budynku z obiektem leczniczym Uzdrowisko „Łazienki” realizowanego na działkach nr ewid.:673/6, 582 i 676.
  • W ograniczonym zakresie nabycie urządzeń i wyposażenia wraz z montażem dla nowego obiektu Sanatorium Uzdrowiskowego wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia (dalej OPZ). Jest to wyposażenie montowane na stałe i związane ze wyposażeniem wykonywanym na „miarę”  
  • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.