Dotacja na kapitał obrotowy dla Uzdrowisko Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk sp.j.

Numer projektu: POPW.01.05.00-26-0198/20

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Uzdrowisko Solec-Zdrój
M. Cz. Sztuk sp.j.

Cel: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, czyli
niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została
udzielona dotacja.

Efekt: Osiągnięcie wartości wskaźnika rezultatu: „Liczba miesięcy
utrzymania działalności przedsiębiorstwa” – 3 m-ce.

Wydatki ogółem: 258 467,31 PLN

wydatki kwalifikowane: 258 467,31 PLN

Środki wspólnotowe: 258 467,31 PLN

Wiosenny weekend dla seniora - Uzdrowisko Solec